Skip to content

Úlfabyggð

Dalskóli sér um rekstur á öllu frístundastarfi skólans í samvinnu við skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar. Ragnheiður Erna Kjartansdóttir forstöðumaður er Nokkrir starfsmenn sinna svokölluðum blönduðum störfum, þ.e. stuðningsfulltrúa- og frístundastarfi. Það þýðir að hluta dagsins sinna þeir stuðningi við einstaka börn eða litla hópa í skólastarfinu og eftir að hefðbundnum skóladegi lýkur þá sinna þeir frístundastarfinu í Úlfabyggð.

Markmið frístundastarfs

Í öllu frístundastarfi innan Dalskóla er unnið að ákveðnum markmiðum:

 • Að vinna með félagsumhverfi barnanna.
 • Að vinna með lýðræði.
 • Að stuðla að aukinni félagsfærni í gegnum leik og starf.
 • Að efla tilfinninga-, náttúru- og umhverfislæsi.
 • Að efla sjálfstæði barna og kenna þeim að taka ábyrgð á sjálfum sér.
 • Að efla sjálfsmynd, sjálfstraust og sjálfvirðingu barna.
 • Að öll börn tilheyri hóp.
 • Að efla virkni og þátttöku.
 • Að bjóða upp á fjölbreytt frístundastarf þar sem að allir geta fundið sér eitthvað við hæfi og nýtt sér það á uppbyggilegan og jákvæðan hátt.

Samþætt skóla- & frístundastarf – Frístundaheimilið Úlfabyggð

Í Dalskóla er frístundastarf samþætt almennu skólastarfi grunnskólabarna í 1.-4. bekk sem nemur fimm tímum (rúmlega þremur klst.) inn í stundatöflu þeirra og fer frístundastarfið fram í Úlfabyggð (frístundaheimili). Hefðbundið gjaldskylt frístundastarf í Úlfabyggð hefst kl. 13:30 hjá 1. bekk og kl. 14:00 hjá 2.-4. bekk.

Börnin af elstu deild leikskólahlutans koma inn í frístundastarfið í Úlfabyggð einu sinni til tvisvar sinnum í viku yfir vetrartímann. Þetta er hluti af samþættingunni og til að brúa bilið á milli skólastiga – að byrja í Úlfabyggð að hausti fyrir fyrstu bekkinga verður lítið mál því að börnin eru búin að fá góða aðlögun veturinn á undan.

Markmiðin með þessari samþættingu eru:

 • Frístundastarfsmenn taka þátt í mótun starfsmenningar skólans og starfshátta hans.
 • Frístundastarfsmenn starfa allan daginn og sinna fleiri störfum en frístundastarfi og fá þ.a.l. fleiri sjónarhorn á styrkleika barnanna.
 • Almennir kennarar og frístundastarfsmenn fá með formlegum hætti tækifæri til samvinnu.
 • Frístundastarfið er hluti af skólastarfinu og rými og gögn tilheyra jafnt öllum starfsþáttum skólans.
 • Að brjóta upp hið hefðbundna skólastarf og veita börnunum góða „loftun“ á miðjum skóladegi.

Starfshættir frístundaheimilisins Úlfabyggðar eru þeir sömu og hjá frístundaheimilum skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar og unnið er að sömu markmiðum.

Gerð er dagskrá fyrir hvern mánuð þar sem klúbba- og smiðjustarf er tekið fram ásamt öðrum dagskrárliðum og upplýsingum.

Mikið er lagt upp úr smiðjustarfi í Úlfabyggð en því er þannig háttað að hver og einn starfsmaður heldur utan um og stýrir einni smiðju í fjögur til sex skipti, einu sinni í viku. Þema og viðfangsefni hverrar smiðju er í höndum þess starfsmanns sem stýrir smiðjunni. Þegar börnin hafa skráð sig í smiðjur þá er lögð mikil áhersla á að þegar börnin hafa skráð sig í smiðju að þá eru þau búin að skuldbinda sig til þátttöku í þau skipti sem smiðjan er haldin. Með þessu erum við að kenna þeim að bera ábyrgð. Einnig er lögð mikil áhersla á að starfsmenn setji upp markmið fyrir hverja smiðju og taki fram hver rauði þráðurinn á að vera í gegnum smiðjuna.

Dæmi um smiðjur síðustu árin eru Vísindasmiðja, Skuggaleikhússmiðja, Rokksmiðja og Jógasmiðja.

Frjálsi leikurinn og útiveran er alltaf á sínum stað þar sem boðið er upp á fjölbreytt viðfangsefni og leiksvæði. Nokkrum sinnum í mánuði eru útismiðjur í boði og þá er farið í hina ýmsa útileiki, vettvangsferðir, göngu- og hjólaferðir og síðan er útieldunin alltaf jafn vinsæl.

Unnið er með barnalýðræði á þann hátt að börnin fá tækifæri til að hafa áhrif á starfið með því að setja hugmyndir sínar að smiðjum, reglum, leikföngum, viðfangsefnum og annað tengt Úlfabyggð, í hugmyndakassa. Hugmyndakassinn er síðan opnaður annaðhvort á fundi frístundastarfsmanna eða með barnahópi og þar er unnið úr hugmyndunum. Hugmyndakassinn er ekki einungis vettvangur barnanna til að segja sína skoðun og að hafa áhrif – við hlustum er á raddir barnanna hvar sem er og hvenær sem er.

Frístundastarf fyrir 10-12 ára börn – Tíu12

Tíu12 starfið er í boði fyrir börn í 5.-7. bekk og fer það fram seinnipart dags einu sinni í viku.

Tíu12-ráð er starfandi allan veturinn og í ráðinu eru tvö börn úr hverjum árgangi. Hlutverk ráðsins er að hvetja til þátttöku, vinna með hugmyndir barnanna úr hugmyndakassanum, búa til auglýsingar fyrir viðburði, vera talsmenn 5.-7. bekkinga í Dalskóla og sitja fund með forstöðumanni frístunda tvisvar sinnum í mánuði.Hlutverk Tíu12 ráðsins er hvetja alla til þátttöku, búa til auglýsingar fyrir viðburði, vera talsmenn 5.-7. bekkinga og sitja fundi með Röggu á tveggja vikna fresti.Hlutverk Tíu12 ráðsins er hvetja alla til þátttöku, búa til auglýsingar fyrir viðburði, vera talsmenn 5.-7. bekkinga og sitja fundi með Röggu á tveggja vikna fresti. Á þriggja mánaða fresti er skipt um meðlimi innan ráðsins svo að sem flestir hafa möguleika á að taka þátt.

Dagskrá fyrir hvern mánuð er gerð í samráði við Tíu12 ráðið og er hún hengd upp í skólastofunum. Einnig er virkur facebook-hópur sem að forstöðumaður stjórnar og þar koma allar upplýsingar fram um starfið. Þessi hópur er ætlaður foreldrum barnanna í 5.-7. bekk.

Félagsmiðstöðvastarf fyrir 13-16 ára

Frístundamiðstöðin Ársel sem rekur félagsmiðstöðin Fókus í Grafarholti þjónustar unglingana í Úlfarsárdalnum. Þar fer fram faglegt félagsmiðstöðvastarf tvö til þrjú kvöld í viku en einnig er opið alla daga frá kl. 12:30-16:00.

Allar nánari upplýsingar um félagsmiðstöðvastarfið í Fókus má finna á heimasíðu Ársels, www.arsel.is/fokus.

tiu12

Allir á heimavelli

Tíu12

Í Dalskóla er rekið frístundastarf fyrir börnin í 5. & 6. bekk einu sinni í viku. Starfið kallast Tíu12. Börnin koma mikið að skipulagningu þessa starfs í samvinnu við frístundastarfsmenn. Starfsmenn munu í samvinnu við börnin tengjast starfsemi félagsmiðstöðvarinnar Fókus í Grafarholti eftir áhuga og atvikum.
Ragnheiður Erna (Ragga) forstöðumaður frístunda hefur yfirumsjón með Tíu12 starfinu.