Skip to content

Velkomin á heimasíðu

Dalskóla

Grunnhugmynd um um starfið í skólanum er að þar líði öllum vel, að börnin fái að dafna, nema og blómstra. Í skólanum er lögð rækt við sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og skapandi starf. Dalskóli er án aðgreiningar og öll börn þangað velkomin óháð andlegu og líkamlegu atgervi, menningu og trú.

Dalskóli hóf starfsemi haustið 2010 og var vígður þann 2. október. Hann stendur við Úlfarsbraut 118-120 í Úlfarsárdal.  Skólinn byrjaði undir einu þaki og með einn skólastjóra sem ber ábyrgð á starfi leikskóla-, grunnskóla- og frístundastarfi. Fyrsta haustið voru nemendur 51 á leikskólaaldri og 32 á grunnskólaaldri. Haustið 2017 er gert ráð fyrir 100 börnum á leikskólaaldri og 237 börnum á grunnskólaaldri.  Skólinn er í nýjasta hverfi Reykjavíkur sem er í uppbyggingu og nýjar skólabyggingar voru hannaðar skólaárið 2014-2016. Þær byggingar taka mið af niðurstöðum forvinnu starfshóps sem hafði það hlutverk að leggja línurnar um markmið skólans, innra starf hans og útfærslu þeirrar byggingar sem þjóna best skólanum. Þessa skýrslu má nálgast á www.dalskoli.is . Breytingar á aðalskipulagi Reykjavíkurborgar hafa orðið þess valdandi að stefnt er að því að  Dalskóli verði með nemendur frá tveggja ára aldri og allt til loka grunnskólans. Haustið 2010 tók skólinn í notkun nýtt húsnæði sem hýsti allt skólastarfið. Það húsnæði verður í framtíðinni lílegast  nýtt fyrir yngstu Dalskólabörnin. Haustið 2017 mun skólinn starfa í 26 lausum kennslustofum, Dalsólabyggingunni og í um 800 fermetra nýbyggðum skóla sem mun hýsa unglingsdeildina þar til öll nýbyggingin verður tekin í notkun. Næsti hluti hennar verður opnaður haustið 2018. Leiksvæði leikskólabarnanna er á Dalskólalóðinni þar sem hugað hefur verið að þörfum yngri barna við leik og í kringum lausu kennslustofurnar og nýja skólann eru grunnskólaleiksvæðin. Vegna fjölda barna hefur verið horfið frá sameiginlegu leiksvæði leik- og grunnskólabarna.

Við skólann munu starfa að hausti 2017 65 starfsmenn. Hjúkrunarfræðingur kemur frá Heilsugæslu Árbæjar og sálfræðiþjónustu og sérkennsluráðgjöf fær Dalskóli frá Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts og/eða skóla- og frístundasviði. Við skólann starfar í leikskólahlutanum sérkennslustjóri og í grunnskólahlutanum eru fjórir sérmenntaðir kennarar í stoðteymi, tveir sérkennarar, einn þroskaþjálfi og einn námsráðgjafi.

Húsnæði skólans

Dalskólabyggingin telur 925 fermetra og er á tveimur hæðum. Í henni eru sex almennar kennslu- og leikstofur sem allar snúa í hásuður og með stórum opnanlegum gluggum og hurðum. Á efri hæð er gengið út á svalir en á þeirri neðri út á hellulagða verönd.  Í byggingunni er eitt minna kennslurými og fjölnota matsalur með fallegu útsýni til austurs. Í Dalskólabyggingunni er gott eldhús og stjórnunarálma og þar er vinnuaðstaða utan kennslunnar fyrir starfsmenn skólans. Dalskóli nýtir jafnframt 23 lausar kennslustofur. Þær eru staðsettar fyrir austan Dalskólabygginguna. Tíu þeirra eru fyrir umsjónarhópa, fimm fyrir listgreinar, tvær fyrir frístund, þrjár fyrir stjórnun og starfsmannaaðstöðu,  ein fyrir sérkennslu og tvöföld stofa fyrir matsal.

Ekki er íþróttahús við skólann en nemendur á grunnskólaaldri fara í rútum í Fylkishöll tvisvar í viku, á vorin og haustin eru útiíþróttir í og við Fylkisvöll eða við skólann. Sundkennsla fer fram í Árbæjarlaug. Kennsla nemenda í 1. – 4. bekk fer fram í innilauginni en nemendur í 5.-10. bekk eru í útilauginni.

Börn á leikskólaaldri fara í íþróttir í sal skólans eða utandyra.

Rekstur skólans fellur undir Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar. Skólinn starfar samkvæmt fjárhagsáætlun Skóla- og frístundasviðs. Fjármagn til skólans er áætlað í fyrsta lagi út frá leikskólastarfi: fjöldi barna og starfsmanna- og rekstrarþörf, í öðru lagi út frá úthlutunarlíkani grunnskóla og í þriðja lagi út frá reikniverki frístunda. Fram að þessu hefur verið rekið eitt eldhús fyrir allar einingarnar og matast er í tveimur matsölum.

Öll innritun í leikskólahluta skólans fer fram á Skóla- og frístundasviði og þar er haldið utan um biðlista og innritun auk þess sem þar er veitt ýmis þjónusta til skólans s.s. leikskólaráðgjafar, mannauðsráðgjafar og endurmenntun ýmis konar. Reykjavík er eitt leikskólasvæði og hafa foreldrar val um hvar þeir vilja að barn sitt sæki leikskóla, hverfisskólar hafa ekki forgang þar um.

Innritun grunnskólabarna fer fram í gegn um Rafræna Reykjavík. Í Reykjavík hafa foreldrar frjálst skólaval en börn sem búa í hverfinu hafa forgang. Skólinn getur hafnað grunnskólabarni utan hverfis skólaaðgangi ef bekkjardeildir er of stórar eða aðrar gildar ástæður liggja til grundvallar neitun um skólavist.

Innritun í Úlfabyggð - frístundaheimili Dalskóls fer fram í gegn um Rafræna Reykjavík.

Innritun í sumarnámskeið Úlfabyggðar fer einnig fram í gegn um Rafræna Reykjavík.

Fimm ára börn verðandi 1. bekkingar eiga kost á því að sækja sumarnámskeið Úlfabyggðar en forgang hafa börn á grunnskólaaldri.

Skólinn og foreldrar sækja þjónustu til Þjónustumiðstöðvar Árbæjar og Grafarholts að Bæjarhálsi 1. Foreldrar geta sótt upplýsingar um þjónnustu milliliðalaust, en umsóknir/tilvísandi fara í gegnum nemendaverndarráð með samþykki og aðkomu foreldra.

Starfsáætlun þessa og skólanámskrá er að finna á heimaíðu skólans www.dalskoli.is

Stjórnendur skólans

Skólastjóri er Hildur Jóhannesdóttir Netfang: hildur.johannesdottir@rvkskolar.is

Aðstoðarskólastjóri (grunnskólahluti) er  Helena Katrín Hjaltadóttir Netfang: Helena.Katrin.Hjaltadottir@rvkskolar.is

Deildarstjóri yngsta stigs er Auður Valdimarsdóttir Netfang: audur.valdimarsdottir@rvkskolar.is

Aðstoðarskólastjóri (leikskólahluti) er Sigrún Ásta Gunnlaugsdóttir Netfang: sigrun.asta.gunnlaugsdottir@rvkskolar.is

Aðstoðarleikskólastjóri er Vilborg Jóna Hilmarsdóttir Netfang: vilborg.jona.hilmarsdottir@rvkskolar.is

Forstöðumaður frístundar er Ragnheiður Erna Kjartansdóttir Netfang: ragnheidur.erna.kjartansdottir@rvkskolar.is

Aðstoðar forstöðumaður frístundar er Guðlaug Hanna Vilhjálmsdóttir  Netfang: guðlaug.hanna.vilhjalmsdottir@rvkskolar.is

Deildarstjóri sérkennslu (grunnskólahluti) er Lárey Valbjörnsdóttir Netfang: larey.valbjornsdottir@rvkskolar.is

Deildarstjóri sérkennslu (leikskólahluti) er Elísa Ólafsdóttir Netfang: elisa.olafsdottir@rvkskolar.is

Skrifstofustóri: Linda Viðarsdóttir Netfang: linda.vidarsdottir@rvkskolar.is

Umsjónarmaður fasteignar: Jörgen Bendt Pedersen Netfang: Jorgen.Bendt.Pedersen@rvkskolar.is